نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا(ع)
نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا(ع)

علی اکبر نورسیده؛ مسعود سلمانی حقیقی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1400، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.132225

چکیده
  انسجام مفهوم معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره دارد و آن را به عنوان یک متن از غیر متن متمایز و مشخص می‌کند. انسجام به سه دستۀ دستوری، واژگانی و پیوندی تقسیم می‌شود. این پژوهش به بررسی عناصر ...  بیشتر
تحلیل گفتمان ادیان در مناظره امام رضا(ع) با علمای دین مسیح و یهود
تحلیل گفتمان ادیان در مناظره امام رضا(ع) با علمای دین مسیح و یهود

انسیه خزعلی؛ زری انصاری نیا

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1396، ، صفحه 73-104

چکیده
  محور مناظرات معروف امام رضا(ع) در مرو که میان آن حضرت و بزرگان دو دین مسیحیت و یهودیت رخ داد، قضیه «الوهیت حضرت عیسی(ع)» است. در این مناظره، امام علیه این مدعا چندگونه استدلال اقامه فرمودند: استدلالهای ...  بیشتر
تحلیل گفتمان مناظره های امام رضا (ع)
تحلیل گفتمان مناظره های امام رضا (ع)

حسن مجیدی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 9-39

چکیده
  از ویژگی‌ها و نقاط بارز سیرۀ امام رضا(ع)‌ مواجهۀ ایشان با نمایندگان ادیان و مذاهب گوناگون در قالب مناظره‌هایی است که برخلاف اهداف مأمون ـ‌خلیفۀ عباسی‌ـ از برگزاری آنها، به عرصه‌ای برای دفاع از مرزهای ...  بیشتر