الگوی پیوست نگاری فرهنگیِ مراکز تجاری و تفریحی با تأکید بر هویت ایرانی- اسلامی؛ مشهد مال
الگوی پیوست نگاری فرهنگیِ مراکز تجاری و تفریحی با تأکید بر هویت ایرانی- اسلامی؛ مشهد مال

رخشاد حجازی؛ سید محمد حسینی؛ سید علی جوزی؛ سید محمود هاشمی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1401، ، صفحه 151-180

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.264637.1601

چکیده
  پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه فرهنگی یکی از اصلی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی و سرلوحۀ انقلاب بود. جاری کردن فرهنگ و ارزش‌های دینی و اخلاقی در جامعه و زندگی، از مهم‌ترین اصول در سیاست‌گذاری فرهنگی از ...  بیشتر