موانع و راهکارهای تحکیم نهادخانواده ازمنظر سیره و آموزه‌های رضوی
موانع و راهکارهای تحکیم نهادخانواده ازمنظر سیره و آموزه‌های رضوی

اسماعیل خارستانی؛ فاطمه سیفی

دوره 2، شماره 7 ، آذر 1393، ، صفحه 107-144

چکیده
  عملکردخانواده به‌عنوان واحد اجتماعی، نقش انکارناپذیری در برقراری نحوة تعامل‌ها و واکنش­های اجتماعی داشته و عملکرد سالم و سازنده، ضامن سلامت و نشاط جامعه خواهد بود. فرد، تحت تأثیر روابط سالم حاکم ...  بیشتر