مهم ترین مؤلفه های حکومت مطلوب در اندیشه و کنش سیاسی امام رضا (علیه السلام)
مهم ترین مؤلفه های حکومت مطلوب در اندیشه و کنش سیاسی امام رضا (علیه السلام)

محمدرضا حاتمی؛ علیرضا بیگی؛ سجاد رفیعیان

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1398، ، صفحه 191-218

https://doi.org/10.22034/farzv.2019.91402

چکیده
  حکمرانی و حکومت مطلوب همواره موضوع بحث تشیّع بوده است. مذهب تشیّع برای تبیین حکومت مطلوب دینی به ثقلین رجوع کرده و تلاش داشته تا پس از مطالعه کتاب وحی و تبیین مفاهیم حکمرانی در آن، مؤلفه‌های حکومت مطلوب ...  بیشتر