نویسنده = �������� �������� ����������
رجعت در پرتو مکتب اهل‌بیت‌(ع) با تکیه بر روایاتی از امام رضا‌(ع)

دوره 5، شماره 17، تیر 1396، صفحه 131-156

محمد کاظم فرقانی؛ مسعود لیثی آذر