داوران

 

نام داور سمت / سازمان
اسماعیل آذر دانشیارگروه ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
مهرناز آزادی دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
سید محمد رضا احمدی طباطبایی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
زهرا اختیاری دانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا ارشادی نیا دانشیارگروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
مصطفی اسفندیاری استادیارگروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
اصغر افتخاری استاد گروه علوم سیاسی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی- دانشگاه امام صادق علیه السلام.
محمدصادق افراسیابی دکترای سیاستگذاری فرهنگی
مهدی اکبرنژاد دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام
احمد اکبری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن
امیر اکبری استادیار گروه تاریخ دانشگاه ازاد اسلامی بجنورد
رضا اکبری استاد گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد- دانشگاه امام صادق علیه السلام
مقصود امین خندقی دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعلی نقی ایازی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علی ایزانلو استادیارگروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی ایزدی استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
محمد باغستانی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
ناصر باهنر دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات- دانشگاه امام صادق(ع)
علیرضا باوندیان استادیار گروه پژوهش هنردانشکده هنر دانشگاه نیشابور
حسن بشیر استاد جامعه شناسی ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق علیه السلام
خلیل بیگ‌زاده دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
محسن پرویز دانشیاردانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام پورمهابادیان استادیارگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
عادل پیغامی استادیار دانشکده اقتصاد ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
بهاره تقوی نژاد استادیار دانشگاه هنر اصفهان
بهاره تقوی نژاد استادیارگروه صنایع دستی دانشگاه هنراصفهان
حمیدرضا ثنائی استادیارگروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا جلالی استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
ناصر جمالزاده دانشیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)
عباس جوارشکیان دانشیار گروه فلسفه وحکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی دانشیارگروه حقوق جزا و جزم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا جواهری استادیارگروه معارف دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل حسن آبادی دکترای تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، رییس اداره اسناد سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
سیدحمیدرضا حسنی دانشیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سیدمحمد حسینی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علیرضا حسینی استاد یار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه کوثربجنورد
سید علی حسینی زاده ده آبادی دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید مرتضی حسینی شاهرودی استادگروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد مهدی حسینی فائق دانش آموخته دکتری علوم‌سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفتح خالقی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
کریم خان محمدی دانشیار و مدیر گروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات داشگاه باقرالعلوم (ع)
علیرضا خوراکیان دانشیارگروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
عباس خیرآبادی استادیاردانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
رضا دانشورثانی استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
جلال درخشه سردبیر
سید علی دلبری دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مهدی دهقانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه جیرفت
احمد دیلمی دانشیارگروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
حسن ذوالفقاری استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی رجوعی استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
جبار رحمانی استادیارپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ابراهیم رحیمی زنگنه استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه رازی
محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور دانشیارگروه قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
دکترسیدمجتبی رضوی توسی دانشیار دانشگاه صداو سیما- ایران - تهران
کاوس روحی برندق دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
محمد ابراهیم روشن ضمیر استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مژگان زعیم دار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عادل ساریخانی دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم
شراره سادات سرسرابی استاد یار دانشگاه فرهنگیان
علی سروری مجد استادیار پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات
سید مصطفی سعادت مصطفوی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)
محمدمسعود سعیدی نامقی استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
عباسعلی سلطانی دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
سید علاء الدین شاهرخی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
مهناز شایسته فر دانشیار دانشکده هنردانشگاه تربیت مدرس
شهلا شریفی دانشیارگروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین شعاعی استادیار گروه ارتباطات و تبلیغ دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
رها شکفته دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین صابری استادگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی صالحی دانشیارگروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی طالبیان استاد دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی
محسن طبسی دانشیار و عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
احمد طحان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحد فیروزآباد
عباس عرب دانشیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مهدی عسگری دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار گروه فقه وحقوق دانشگاه امام صادق(ع)
علی غلامی دانشیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
ابراهیم فتحی هیئت علمی دانشگاه صدا وسیما، معاون آموزش و پژوهش دانشکده ارتباطات و رسانه ، دانشگاه صدا وسیما
فرزانه فرشیدنیک استادیار گروه هنرهای تجسمی، پژوهشکده هنر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران
محمدکاظم فرقانی اله آبادی استادیار گروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
احمدعلی قانع دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
باقر قربانی زرین استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سید جواد قندیلی استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی کاظم پور استادیاردانشگاه هنراسلامی تبریز
محمود کریمی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
غلامرضا گودرزی دانشیارگروه مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع)
ابوذر گوهری مقدم استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
یوسف متولی حقیقی استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
حسن مجیدی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
حسین محمدی استادیار گروه اقنصاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا محمودنیا دانشیار گروه فلسفه تعلیم وتربیت/ دانشگاه خوارزمی تهران ایران
مصطفی محمودی دکتری مدیریت گردشگری
محمد مرادی دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
مهدی مرادی استاد گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
سید جواد مرتضایی دانشیارگروه زیان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
سید ابراهیم مرتضوی دکتری علوم قرآن و حدیث
سیدمحمود مرویان حسینی استاد یار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سید مهدی مسبوق استاد گروه زبان وادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا
اصغر مشبکی اصفهانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
عباس مصلایی پور یزدی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
داریوش مطلبی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، و عضو تحریریه فصلنامه
حمیدرضا مطهری استادیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
منصور معتمدی دانشیارگروه ادیان وعرفان دانشگاه فردوسی مشهد
محسن مهاجرنیا استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اصغرآقا مهدوی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
بهروز مهرام دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد حسن موسوی خراسانی استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
اصغر مولائی استادیاردانشگاه هنر اسلامی تبریز
محمد میرجلیلی دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
حسین میرزایی استادیاردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
علی اکبر ناجی میدانی دانشیارگروه آموزشی علوم اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
حسین ناظری استادیارگروه عربی دانشگاه فردوسی
محمد صادق نصرن پناه استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
علی نصیری استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد هادی همایون استاد، گروه فرهنگ و تمدن، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام
حسین هوشنگی دانشیار گروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
سید علیرضا واسعی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمود واعظی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران
سیده راضیه یاسینی دانشیار پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
,وحید یاوری عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)