کلیدواژه‌ها = حرم رضوی
بازتاب انقلاب اسلامی در معماری معاصر ایران در بازۀ زمانی 57-77 (نمونۀ موردی: حرم رضوی)

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 155-197

10.22034/farzv.2021.260904.1590

رقیه ثبات ثانی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ شهریار شقاقی؛ احد نژاد ابراهیمی


گونه‌شناسی ساختاری و محتوایی کتیبه‌های چهار ایوان صحن عتیق حرم مطهر رضوی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1396، صفحه 131-168

ملوسک رحیم زاده تبریزی؛ صداقت جباری؛ محمد رضا شریف زاده