کلیدواژه‌ها = شعر رضوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسـی مؤلفـه های ادبیات پایداری در اشعار رضوی دعبل خـزاعی

دوره 6، شماره 21، بهار 1397، صفحه 91-112

مجید محمدی؛ عاطفه بازیار