کلیدواژه‌ها = گفتمان‌های کلامی
واکاوی مواجهه امام‌رضا(ع) با گفتمان حدوث و قدم قرآن

دوره 5، شماره 18، آبان 1396، صفحه 145-178

محسن دیمه کار گراب؛ علی ملاکاظمی