نویسنده = �������� ���������� �������� ��������������
بررسی گزاره «إِذَا کَذَبَ‏ الْوُلَاةُ حُبِسَ الْمَطَرُ...» در حدیث رضوی

دوره 7، شماره 28، دی 1398، صفحه 9-27

10.22034/farzv.2019.101590

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ علی اکبر حبیبی مهر