نویسنده = ������������������ ��������
بررسی ابزارها، آداب، زمینه ها و تکنیک های تبلیغ در فرهنگ رضوی

دوره 6، شماره 21، خرداد 1397، صفحه 113-148

سیاوش یاری؛ مهدی اکبرنژاد؛ پیمان صالحی