نویسنده = علی خیاط
تعداد مقالات: 2
1. عوامل رفتاری برقراری ارتباط مؤثر در گفتار و رفتار امام رضا(ع)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 161-184

علی خیاط؛ علی جانفزا


2. زیرساخت‌های درونی ارتباط مؤثّر در احادیث امام رضا(ع)

دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 34-64

علی جانفزا؛ علی خیاط