نویسنده = اکبر رهنما
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روش‌های آموزشی امام رضا(ع) با تکیه بر مسند الإمام الرضا(ع)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 47-70

ثریا قطبی؛ اکبر رهنما؛ نسرین رهبری‌پاک؛ حسن نجفی