نویسنده = علی نصیری
تعداد مقالات: 2
1. روش‌شناسی تفسیر آیات متشابه در روایات رضوی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 111-134

علی نصیری؛ محمد حسین نصیری؛ حمید کریمی؛ محمد رضا ملکی دیزینی