نویسنده = اسماعیل صادقی
تعداد مقالات: 2
1. سیره و فرهنگ رضوی؛ مبنای ادب پایداری

دوره 6، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 127-155

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسماعیل صادقی؛ زهره خوانساری؛ اسحاق طغیانی


2. خوانش رابطۀ بینامتنی شعر رضوی معاصر و قرآن کریم

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 117-144

فرنگیس شاهرخی شهرکی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ اسماعیل صادقی