نویسنده = روح اله جلیلی
بررسی تغییرات انتخاب نام "رضا" در ایران (1340-1389)

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 55-72

روح اله جلیلی؛ محمدتقی ایمان؛ لیلا زندی