نویسنده = فائزه عظیم زاده اردبیلی
سازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزه‌های دینی با تأکید بر سیرة رضوی

دوره 2، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 142-168

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ معصومه حمیدی پور


مؤلفه‌های سلامت و بهداشتِ روان خانواده در روایت‌های رضوی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 155-179

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ عاطفه ذبیحی